Nils Olofsson

Nils föddes den 22 mars 1732 i Södra Olsäterstorp i Övre Ulleruds socken, Värmlands län. Han var första barnet till Olof Jonsson och hans hustru Ingeborg Månsdotter. Nils döptes den 23 mars.

När han den 5 oktober 1755 gifte sig med pigan Ingeborg Elofsdotter från Hällekil i samma socken, bodde han på gården Strandängen.

Någon gång efter vigseln bosatte de sig i Nils och hustrun i hans fädernehem i Olsäterstorp. När socknens husförhörslängder börjar år 1769 bodde han redan i sin fädernegård.

Under perioden 1782 - 1788 är det också noterat i husförhörslängden att Nils innehade tjänst som Sexman. Att vara Sexman var ett förtroendeuppdrag inom församlingen som innebar att man skulle vaka över kyrkotukten. Man var också dömande ledamot av sockenrätten, kontrollant vid kyrkvärdarnas redogörelse m.m.

Nils avled i Södra Olsäterstorp den 6 oktober 1793, 61 år gammal. Han begravdes den 13 oktober.

Hans liv och leverne sammanfattas också i Övre Ulleruds Död- och Begravningsbok för år 1793 på följande sätt:

"S Olsäterstorp, Nils Olofsson, född 1732 22/3 af fad. Olof Jönsson och mod. Ingeborg Månsdotter. ....... ..... han uppfostrades och lärdes läsa och skriva i ..... Ligt. Gift 1755 5/10 m ....... Enkan Ingeborg Elofsdotter. Aflat ....... han 7 barn, 4 döttrar och 3 söner af hvilka 1 dotter är död".


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2009-03-28