Ingeborg Elofsdotter

Ingeborg föddes den 21 juli 1730 i Hällekil i Övre Ulleruds socken, Värmlands län. Hon var dotter till Bonden Elof Månsson och hans hustru Rangela Månsdotter.

Hon bodde hemma till hon, den 5 oktober 1755 ingick äktenskap med Nils Olofsson från Strandängen i Övre Ulleruds socken. Efter vigseln flyttade hon och Nils samman på Nils fädernegård i Södra Olsäterstorp i Övre Ulleruds socken.

Enligt uppgift kan hon redan innan sitt äktenskap i oktober 1755 ha varit gift. Vem hennes make då var är ännu inte känt.

I oktober 1793 blev hon änka då maken Nils avled. Hon bodde dock kvar på gården i Södra Olsäterstorp, som omkring år 1790 hade övertagits av sonen Olof.

Ingeborg avled i Södra Olsäterstorp den 14 juni 1797, 67 år gammal.

Hennes liv och leverne sammanfattas också i Övre Ulleruds Död och begravningsbok för år 1797 på följande sätt:

"S. Olsäterstorp, Enk. Ingeborg Elofsdotter, född 1730 21/7. Fadern Elof Månsson och Modern Karin 1) i Hällekil, Gift 1755 5/10 med sin 1793 6/10 aflidne man Nils Olofsson i S. Olsäterstorp med. Som lefde i äktenskap i 38 år, 1 dag och aflade 7 barn, 4 söner och 3 döttrar, 1 son och 1 dotter döda. Sjuknade ......dagen i för.....waka. Communierade 16 april, dödde 14/6, gl. 67 år 3 mån, 3 veckor."

1) Rätterligen Rangela.


Barn:
 • Catharina, * 20 september 1756, Hällekil, Övre Ullerud.
 • Jonas, * 15 februari 1759, Hällekil, Övre Ullerud.
 • Olof, * 9 april 1761, Hällekil, Övre Ullerud.
 • Rangela, * 29 augusti 1764, Hällekil, Övre Ullerud.
 • Måns, * 22 februari 1767, Södra Olsäterstorp, Övre Ullerud.
 • Stina, * 20 mars 1771, Hällekil, Övre Ullerud. † 2 september 1773, Hällekil, Övre Ullerud.
 • Elof, * 1775, Hällekil, Övre Ullerud.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2009-03-28