Sven Wallbeck

Sven föddes år 1728 i Broddetorps socken, Skaraborgs län. Han var femte barnet till Komminister Sven Johan Wallbeck och hans hustru Beata Hodhelius.

När fadern avled år 1731 var Sven endast tre år gammal. I och med faderns död fick troligtvis hans moder lämna hemmet i Broddetorp. Sven växte därför upp på olika gårdar runt om i landet, bl a på den s k Kongsgården i Högentorp i Västergötland och på Bäckgården Åkerby i Närke.

Sven utbildade sig till Trädgårdsmästare och hade denna befattning på hösten 1750 då han ingick han äktenskap med Brita Gabrielsdotter från Rud i Övre Ulleruds socken, Värmlands län. Var de gifte sig är inte känt.

När hans andra barn, sonen Sven, två år senare föddes var han bosatt på Åkerby eller rättare Åkersberg i Arvika, där han var anställd som Trädgårdsmästare. Han hustru bodde kvar på gården Rud i Övre Ulleruds socken.

Sven och Brita flyttade senare samman i Olsäter i Övre Ulleruds socken, Värmlands län, där han kom att driva Gästgiveriet.

I Olsäter kom han att bo under resten av sin levnadstid. Med tiden så överlät han gården på sin som Jonas Svensson. Sonen Lars Svensson fick även han en gård i Olsäter och där bodde Sven vid sin död den 12 april 1794.


Om Sven Walbeck i Övre Ulleruds Dombok.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2006-01-18