Brita Gabrielsdotter

Britta föddes år 1731 på Forsudden i Ransäters socken, Värmlands län. Hennes föräldrar var Bonden Gabriel Andersson och hans hustru Kjerstin Jansdotter.

På hösten 1750 gifte hon sig med Trädgårdsmästaren Sven Wallbeck. Var de gifte sig är inte känt.

När deras andra barn, sonen Sven, föddes år 1752, var Brita bosatt på gården Rud i Övre Ulleruds socken, Värmlands län. Hennes make Sven bodde på Åkerby eller rättare Åkersberg i Arvika, där han var anställd som Trädgårdsmästare.

Sven och Brita flyttade senare samman i Olsäter i Övre Ulleruds socken, Värmlands län, där maken drev Gästgiveriet.

I Olsäter bodde de i resten av sin livstid. Med tiden så överlät de gården på sin son Jonas Svensson.

Även sonen Lars Svensson hade en gård i Olsäter och där bodde Brita och Sven under 1790-talet.

Då hennes make avled i april månad år 1794 bodde hon alltjämt kvar hos sonen Lars. Brita sjuknade den 9 januari 1795 och avled den 16:e, 64 år gammal. Hon begravdes den 25 januari.


Barn:
 • Anders, * 26 december 1750, Övre Ullerud.
 • Sven, * 28 maj 1752, Övre Ullerud. † före 1776, Övre Ullerud.
 • Britta, * 12 juli 1754, Övre Ullerud. 1)
 • Johan, * 3 januari 1760, Övre Ullerud.
 • Stina, * 21 september 1762, Övre Ullerud.
 • Jonas, * 6 september 1766, Övre Ullerud.
 • Lars, * 8 april 1769, Övre Ullerud.
 • Katarina, * 7 december 1771, Övre Ullerud.

  1) Info från Hans Jonsson okt 2013: Hon är struken i Hfl 1769-1776 utan kommentar, men hon levde vidare! På s.121 Qvarnbråten återfinns hon som hustru till Lars Larsson därstädes (född 1738) Dock avlider han redan 1788, varvid Brita som då skrivs Svensdotter flyttar till S. Ås och gifter sig med änkemannen Sven Månsson. Hon har då 4 minderåriga söner. Sven Månsson har 4 minderåriga döttrar och tillsammans får de ytterligare tre söner innan seklet tar slut.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2013-10-16