In English - På Engelska
Andreas Thoreri

Ur Skara stifts Herdaminnen - Komministrar i Lena pastorat.

"2. Andreas Thoreri, blef prestv. 1637 och kommin. i Lena 1645: begärdes af församlingen till kyrkoh. 1654; men "emellan sal. biskopen försäkrat grefve G. A. Lewenhaupts hofpredikant Mich Riddelius samma lägenhet, kunde konsist. ingen ändring göra" Hr Anders fick i stället till sin löns förbättring inkomsten af Fullestads socken. Han dog1681, hvarefter pastoratet redintegrerades. Barnen kallade sig Lenberg. Brita, g. m. kyrkoh. And. Hodhelius i Falköping. Maria, f. 1663 död 1728. g. 1:o m. länsman And. Hodell, 2:o m. rusth. Harald Andersson. Thore, kyrkoh. härstädes. Olof, handlande i Göteborg."

Om hans hustru finns inget noterat i Herdaminnet. Nedan följer Herdaminnet för hans son Thore.

Ur Skara stifts Herdaminnen - Kyrkoherdar i Lena pastorat.

"15. Thore Lenberg, son af kommin Andr. Thoreri i Lena, född 1650; blef stud. i Ups. 1677 och prestv. 1678 till sin faders adjunkt; befordrades efter honom till kommin. i Lena 1682; kyrkoh. derst. 1692; oppon. vid prestm. s. å.; respond. 1695, pred. 1699. Död 1703. Gift m. Christina Riddelius, företrädarens dotter. Barn: Beata, g. m. D. Hodell, past. i Amnehärad. Brita, g. m. And. Mellgren och N Haqvinius, kommin. härstädes. Michael lefde 1706. Cajsa lefde 1709. Nils, stud i Lund 1705."


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-11-05