Johan Ersson

Han föddes år 1702, troligen i Hargs socken, Uppsala län.

År 1730 gifte han sig med Anna Mattsdotter. När deras första barn, Eric, två år senare föddes, var de bosatta på Stjärnudden i Hargs socken. På Stjärnudden bodde han i resten av sin levnad.

Johan var från början torpare men blev med tiden titulerad som "Borgaren Johan Ersson på Stjärnudden".

Den 23 januari 1762 avled Johan i en ålder av 60 år. Dödsorsaken var "Magvärk". Han begravdes den 31 januari i Harg.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-07-07