Anna Mattsdotter

Hon föddes år 1708 troligen i Hargs socken, Uppsala län.

År 1730 gifte hon sig med torparen och sedermera Borgaren Johan Ersson.

De var sedan bosatta på Stjärnudden i Hargs socken under hela sin levnad.

I januari 1762 blev Anna änka då maken Johan avled. Hon bor dock kvar på Stjärnudden, som nu övertagits av äldsta sonen Johan och hans familj. Sonen Johan titulerades år 1766 såsom Torpare.

Anna bodde hos sonen Johan till sin död, omkring år 1772. Exakt datum är ännu inte känt. Hon var vid sin bortgång omkring 64 år gammal.


Barn:
 • Eric, * 6 januari 1732, Harg. † 20 december 1752, Harg.
 • Johan, * 10 juni 1734, Harg.
 • Kristin, * 6 oktober 1736, Harg.
 • Catharina, * 30 augusti 1741, Harg.
 • Caisa, * 1742, Harg.
 • Anna, * 1745, Harg. 1)
 • Stina, * 1745, Harg. 1)
 • Brita, * 1747, Harg. † före 1751, Harg.
 • Brita, * 2 mars 1751, Harg.
 • Matts, * 1756, Harg.
 • Samuel, * 16 september 1754, Harg.

  1) Tvillingar.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-12-20