Johan Säterman

Johan föddes år 1704 troligen i Östhammar, Uppsala län. Det är ännu inte känt vilket datum han föddes eller vilka hans föräldrar var.

I slutet av 1720-talet gifte han sig med Magdalena Onii. De bodde vid denna tid i Östhammar och Johan är i kyrkböckerna noterad som Borgaren Johan Säterman. Denna titel hade han i hela sin livstid. Exakt vilket borgerligt yrke han hade har inte gått att få fram.

Johans efternamn blev genom åren stavat på olika sätt i kyrkböckerna; Säterman, Sätterman och Zetterman. Vilket som bör vara det riktiga är svårt att avgöra då detta ofta hade att göra med hur prästerna stavade när de skrev i kyrkböckerna. Den vanligaste stavningen är dock Säterman.

Med Magdalena Onii, som var född 1705, fick Johan sex barn. Det första var Anders, född 1730, sedan följde Hans, född 1 oktober 1735, död 3 januari 1736, Johannes, född 24 september 1737, Anna, född 11 januari 1740, död ?, Anna, född 10 januari 1741, död 9 juli 1745 och Magdalena, född 10 oktober 1747, död 19 november 1747.

I sviterna efter födseln av det sista barnet så avled Magdalena själv sex dagar senare, den 16 oktober 1747. Hon var då endast 42 år gammal.

Ett och ett halvt år senare gifte han om sig med änkan Elisabeth Nilsdotter, också hon ifrån Östhammar. Vigseln skedde i Östhammar den 2 april 1749.

Johan och Elisabeth levde ihop i 10 år. I november månad 1759 blev han åter änkling då även hans andra hustru avled.

Johan överlevde sin andra hustru med nio år och avled i Östhammar den 2 mars 1768, då 64 år gammal. Han avled av "Bröstvärk" och begravdes den 6 mars.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-07-07