Elisabeth Nilsdotter

Hon föddes år 1709, troligen i Östhammar, Uppsala län.

När hon, den 2 april 1749, ingick äktenskap i Östhammars kyrka med Borgaren och änkemannen Johan Säterman, så var hon själv änka då hennes första make avlidit. Elisabeth och Johan fick två gemensamma barn.

Den 22 november 1759 avled Elisabeth i Östhammar i en ålder av 50 år. Hon avled av "Lungsot" och begravdes den 30 november.


Barn med Johan Säterman:
  • Maria, * 20 januari 1751, Östhammar.
  • Nils, * 13 mars 1757, Östhammar.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-02-03