In English - På Engelska
Hans Persson

Var och när Hans föddes är inte känt.

Han var dock Mästersmed vid Forsnäs Bruk i Alsters socken, Värmlands län.

Den 15 oktober 1727 gifte han sig med Britta Håkansdotter från Nolsjötorp i Nedre Ulleruds socken, Värmlands län. De vigdes i Nedre Ulleruds socken och som morgongåvor gav han sin hustru 30 lod silver. Efter vigseln flyttade Britta till honom i Forsnäs i Alsters socken.

När och var han avled är inte känt, troligt är dock att han avled i Alsters socken.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-02-15