In English - På Engelska
Britta Håkansdotter

Var och när Britta föddes är inte känt.

Den 15 oktober 1727 gifte hon sig med smeden Hans Persson vid Forsnäs Bruk i Alsters socken, Värmlands län. Hon bodde vid denna tid på gården Nolsjötorp i Nedre Ulleruds socken. Som morgongåvor fick hon 30 lod silver. Efter vigseln bosatte de sig vid Forsnäs Bruk i Alsters socken.

När hon avled är inte känt, troligt är dock att hon avled i Alsters socken.


Barn:
  • Karin, * 10 juli 1730, Alster.
  • Petter, * 28 oktober 1731, Alster.
  • Kerstin, * 8 mars 1734, Alster.
  • Margareta, * 25 februari 1737, Alster.
  • Erik, * 4 maj 1739, Alster.
  • Håkan, * 19 november 1741, Alster.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-02-15