Jöns Arnesson

Jöns föddes år 1689. Var han föddes är ännu inte känt.

År 1759 var han bonde på gården Öjenäs i Grava socken, Värmlands län. Han var också gift med sin hustru Elin Månsdotter.

Jöns brukade gården Öjenäs i Grava socken till sin död den 19 november 1768, 64 år gammal. Han avled av magsjuka och begravdes den 27 november.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-03-13