Elin Månsdotter

Elin föddes år 1709. Var hon föddes är ännu inte känt.

År 1759 bodde hon med sin make, bonden Jöns Arnesson, på gården Öjenäs i Grava socken, Värmlands län.

I november månad år 1768 avled hennes make, 64 år gammal, och hon blev änka. Gården övertogs då av sonen Carl som några år tidigare, år 1765, flyttat hem i och med sitt giftermål med pigan Ingeborg Svensdotter som då var anställd på gården.

Elin bodde kvar i Öjenäs till sin död år 1774, 63 år gammal.


Barn:
  • Carl, * maj 1741, ?.

    Om hon fött fler barn är ännu inte känt.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-05-18