Olof Jonsson

Olof föddes omkring år 1662, troligen i Alsters socken, Värmlands län.

Han gifte sig den 21 december 1697 i Alster med pigan Kierstin Nilsdotter från Åstorp i Alsters socken. Olof bodde vid tiden för sitt giftermål på gården Jotebol som troligen låg i Alsters socken. Det finns idag ingen gård med detta namn någonstans i Sverige. Efter giftermålet så flyttade han in till sin hustru i Åstorp. Gården i Åstorp kom han därmed att bruka framöver.

I januari månad år 1719 avled hans hustru i sviterna efter födseln av deras sista gemensamma barn i samma månad.

Åtta år senare, den 1 november 1727, gifte han om sig i Alster med Britta Larsdotter från gården Sandstorp i Grava socken, Värmlands län. Lysningarna hade skett den 8, 15 och 22 oktober. Vigseln förrättades av Fryxell. Efter vigseln flyttade Britta in till Olof i Åstorp. Britta var född år 1686. Olof och Britta fick inga gemensamma barn.

Olof bodde kvar i Åstorp till sin död den, 18 februari 1742, 80 år gammal. Han begravdes den 28 februari.

Hans andra hustru, Britta Larsdotter, bodde också kvar i Åstorp till sin död, den 29 juni 1758, 83 år gammal. Hon begravdes den 2 juli.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-04-05