Kierstin Nilsdotter

Kierstin född år 1673 på gården Åstorp i Alsters socken, Värmlands län. Hennes föräldrar var bonden Nils Hansson och hans hustru Ingri Pährsdotter.

Hon gifte sig den 21 december 1697 i Alster med drängen Olof Jonsson från gården Jotebol som troligen också låg i Alsters socken. Det finns idag ingen gård med detta namn någonstans i Sverige. Efter giftermålet så flyttade Olof in till sin Kierstin i Åstorp. De övertog senare gården efter hennes föräldrar.

Kierstin bodde kvar på gården till sin död, den 13 januari 1719, endast 45 år gammal. Hon avled i sviterna efter barnafödseln den 10 i samma månad. I kyrkboken är följande noterat:
"d. 25 januari begrovs på kyrkogården ährl och beskedlig mannens Olof Johnssons Hust ifrån Åstorp Sahl Hust Kierstin Nilsdotter, war född år 1673 i Åhstorp. Åhr 1697trädde hon i äktenskap med Olof Jonsson. Aflat 10 barn tillsammans, 1 son och 9 döttrar, af hvilka bara 4 döttrar lefva. d. 10 januari fölt hon uti barnsäng och efter födslen war henne mycket swår. Afled hon d. 13 ejusdem njutter nu still och guds wandel, dess ålder var 45".


Barn:
 • Annika, * 1699, Alster.
 • Ingerid, * 1711, Alster. † 16 mars 1741, Alster.
 • Kerstin, * 1713, Alster.
 • Flicka, * födelsdatum okänt, Alster.
 • Flicka, * födelsdatum okänt, Alster.
 • Flicka, * födelsdatum okänt, Alster. † dödsdatum okänt, Alster.
 • Flicka, * födelsdatum okänt, Alster. † dödsdatum okänt, Alster.
 • Flicka, * födelsdatum okänt, Alster. † dödsdatum okänt, Alster.
 • Flicka, * födelsdatum okänt, Alster. † dödsdatum okänt, Alster.
 • Pojke, * födelsdatum okänt, Alster. † dödsdatum okänt, Alster.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-04-05