In English - På Engelska
Lisken Larsdotter

När och var Lisken föddes är inte känt.

Vid sitt äktenskap den 22 november år 1708, med Elias Andersson från Prästgården i Alsters socken, Värmlands län, hade hon tjänst som piga i Karlstad, Värmlands län. Efter vigseln flyttade hon till sin make i Prästgården.

När Lisken avled är inte helt klarlagt. Efter makens död år 1728 kan hon ha flyttat till gården Tällerud i Alsters socken, Värmlands län. I Död och Begravningsboken för Alsters socken år 1732 anges att en Lisken Larsdotter avlidit i Tällerud detta år.


Barn:
  • Maria, * 26 november 1709, Alster.
  • Margareta, * 9 juli 1713, Alster.
  • Lisken, * 24 oktober 1716, Alster.
  • Lisa, * 10 mars 1719, Alster.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-01-11