Johan Hindersson

Var och när Johan föddes är inte känt. Han blev med tiden bonde och soldat i Buckåsen i Ölme socken, Värmlands län.

Namnet på hans hustru är inte känt.

Han avled år 1705 i Väse socken, Värmlands län.


Källor: Ovanstående är sammanställt bl a efter information från Nils Sundelius forskning tillgänglig på Värmlands Arkiv.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2002-04-15