Anders Hansson

När och var Anders föddes är inte känt. Han bodde i Ölmbäck i Väse socken, Värmlands län. Han uppges att vara Finne.

Namnet på hans hustru är inte känt.

När han avled är inte heller känt.


Källor: Ovanstående är sammanställt bl a efter information från Nils Sundelius forskning tillgänglig på Värmlands Arkiv.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2002-04-15