Sven Larsson

Var och när Sven föddes är inte känt.

Han var bonde i Mosserud i Väse socken, Värmlands län.

Namnet på hans hustru är heller inte känt.

Han avled troligen i Mosserud i Väse socken, Värmlands län. När han avled är inte känt.


Källor: Ovanstående är sammanställt bl a efter information från Nils Sundelius forskning tillgänglig på Värmlands Arkiv.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2002-04-18