Laurentius Beronis

Ur Karlstads stifts Herdaminnen - Kyrkoherdar i Visnums pastorat.

"12. LAURENTIUS BERONIS D. Ä. 1610-1635.

Son till bonden och fjärdingsmannen Björn Larsson i Revsten, Rudskoga.1) Km i V., kh därst. 1610. Död 1635 2/11. L. B. ärvde 1/5 i Revsten och inlöste 3/5 därav.2) "

Laurentius gift 1610 med Kerstin Jönsdotter.

Gifte sig senare med Anna (Annika) Nilsdotter.

1) Fjärdingsmannen i Rudskoga Björn i Revsten får enl. hertig Karls brev dat. Örebro 1582 20/1 befrielse från halva utlagorna, sålänge han är fjärdingsman och emedan han bor i en stor väg "och haver mycken besökning av våre tjänare, som den vägen av och an reser". Värml:s handl. 1582:11.
2) Visnums DB 1649 20/8.

Visnums kyrka


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2007-03-20