Kerstin Jönsdotter

Ur Karlstads stifts Herdaminnen - Kyrkoherdar i Visnums pastorat.

Om Laurentius Beronis hustru är följande antecknat:

"G. m. Kerstin Jönsdotter, dotter till bonden Jöns i Rud, Hammarö, och Anna Svensdotter Brunia, i hennes första gifte (g. 2:o m. länsmannen Olof Svensson i Vall, V., som levde 1683). Barn (kallade sig Wismenius): Malin, död ung. Margareta, död ung. Olof, död ung. Anna, död ung. Jonas, kh i V. Elisabet, g.m. kh i Sillerud Erik Bjurius. Olof, 1661 adlad Wisenheim men ej introd., kapten vid Närkes och Värml. reg:te, bosatt på Gamlegården, Kil, död 1670 26/6. Andreas, stud. i Uppsala i febr. 1647, besökte utländska akademier och dog under sina utrikes resor. Agneta, g. m. häradsdomaren Olof Jönsson i Vall, Ölme, stamfader till adl. ätten Wallencrona. Margareta, f. o. 1624, g. 1:o m. kh i Rudskoga Johannes Jonae Carolstadius, g. 2:o ni. kh i Rudskoga Jonas Laurentii Bacchelius. Catharina, g. m. nämdemannen och herredagsmannen Halvard Olofsson i Revsten, Rudskoga, vilken erhöll avsked från nämndemansuppdraget 1675, då han "förmedelst sjukdom och huvudsvaghet tog från rätten avsked".3) "

3) Visnums DB 1675.


Barn:
 • Malin, * 16??, trol. Visnum. Död ung.
 • Margareta, * 16??, trol. Visnum. Död ung.
 • Olof, * 16??, trol. Visnum. Död ung.
 • Anna, * 16??, trol. Visnum. Död ung.
 • Jonas, * 16??, Visnum. † 1652. 1)
 • Elisabet, * 16??, Visnum.
 • Olof, * 16??, Visnum. 2)
 • Andreas, * 16??, Visnum.
 • Agneta, * 16??, Visnum.
 • Margareta, * 1624, Visnum.† 1706. 3)
 • Catharina, * 16??, Visnum.

  1) Jonas Laurentii Vismenius.
  2) Olof Larsson Wisenheim, Kapten.
  3) Margareta Larsdotter Vismenia.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-08-01