In English - På Engelska
Bengt Larsson

Han föddes den 16 augusti år 1728 på gården Bergstorp i Alsters socken, Värmlands län. Hans föräldrar vara bonden Lars Jonsson och hans hustru Kerstin Jonsdotter.

Den 5 oktober 1755 ingick han äktenskap med Stina Jonsdotter från Skåhl i samma socken.

I husförhörslängden för år 1770 är det antecknat att Bengt var kyrkvärd.

Bengt brukade fädernegården Bergstorp till sin död, den 6 juli år 1778. Han var vid sin bortgång 50 år gammal. Begravningen skedde den 12 juli.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-11-10