In English - På Engelska
Lars Jonsson

Enligt notering i Död och Begravningsboken i Alsters socken, Värmlands län, så föddes Lars i augusti månad år 1695, troligen i Alsters socken. Hans föräldrar var bonden Jon Jönsson och hans hustru Britta Larsdotter.

År 1698 bodde han med sina föräldrar på gården Björby i Alsters socken. Den 24 juni 1723 gifte hans sig med pigan Kerstin Jonsdotter från Hösserud i samma socken. Vid tidpunkten för vigseln tjänstegjorde Lars som dräng på granngården till Hösserud, gården Bergstorp.

Senare blev Lars ägare till gården Bergstorp. Gården togs år 1766 över av dottern Ingeborg och hennes maken Lars Svensson. Lars bodde dock kvar i Bergstorp till sin död den 7 oktober 1775, 82 år gammal.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-11-10