In English - På Engelska
Johan Eliasson

Johan föddes den 27 november år 1708 på gården Norra Skål i Alsters socken, Värmlands län. Hans föräldrar var bonden Elias Jonsson och hans hustru Maria Andersdotter. År 1721 var han fortfarande bosatt i fädernehemmet i Norra Skål.

År 1734 ingick han äktenskap med Catharina Persdotter. Var han gifte sig är inte känt. Efter vigseln flyttade Catharina in till Johan i Skål.

Han bodde i fädernehemmet i Skål till sin död, den 10 maj år 1786. Han hade då uppnått en ålder av 78 år. Begravningen skedde den 21 maj.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-11-17