In English - På Engelska
Jon Larsson

Jon föddes år 1672 på gården Snarstad i Alsters socken, Värmlands län. Hans föräldrar var bonden Lars Persson och hans hustru, vars namn ännu inte är känt.

Den "Dom 21 Trinit", dvs söndagen den 13 november, år 1698 vigdes han med änkefru Ingebor Olofsdotter från Hasselbol i samma socken. Jon bodde vid tiden för äktenskapet på gården Snarstad i Alsters socken. Efter äktenskapet flyttade han till sin maka i Hasselbol.

Efter tjugo års äktenskap blev han, år 1718, änkling.

Följande år, den 14 juni 1719, gifte han om sig med Kierstin Jonsdotter från Bergstorp i samma socken.

År 1721 bodde han och familjen på gården Hösserud i Alsters socken. Där bodde han till sin död, den 25 juli år 1725. Han var då 53 år gammal. Efter hans bortgång gifte Kierstin om sig med drängen Sven Pärsson.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-03-04