In English - På Engelska
Per Nilsson

Per föddes år 1670 på gården Snarstad i Alsters socken, Värmlands län. Han var son till bonden Nils Pärsson och hans hustru, vars namn ännu ej är känt.

Den 29 juni 1694 gifte han sig med pigan Annika Jonsdotter från gården Brandsbol i samma socken. Detta år bodde han själv på gården Snarstad i samma socken.

År 1734 är det noterat i Husförhörslängden att han både var bonde och dommare.

Redan år 1737 blev han änkling då hustrun dog. Han bodde i Snarstad till sin död, den 29 juli år 1752, 82 år gammal. Han begravdes den 2 augusti.


Kommentar:

  • Enligt Bo Lindwall i Ödeshög är han och hans hustru också anfäder till skalden Nils Ferlin.
  • Nils Ferlins anfäder fortsätter på sonen Anders gren, markerad med grönt på hans hustrus personhistorik.
  • Nils Ferlin hela antavla.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2020-09-04