Elof Olofsson

Elof föddes på gården Sjöstad i Alsters socken, Värmlands län, troligtvis i början av 1600-talet.

Han var bonde i Brandsbol i Alsters socken och var gift med Annika Hindrichsdotter.

Det är inte känt när han avled.


Källor:

  • Kenneth Mossbergs uppställning över " Glumserudsanor från Wäse socken i Värmland".


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-07-27