Annika Hindrichsdotter

Mycket lite är känt om Annika.

Hon var gift med bonden Elof Olofsson och bodde i Brandsbol i Alsters socken, Värmlands län.

Det är heller inte känt när hon avled.


Barn:
  • Jon, *1641, Alster.

    Det är inte känt om hon fött fler barn.


    Källor:

  • Kenneth Mossbergs uppställning över "Glumserudsanor från Wäse socken i Värmland".


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-01-25