Anders Hallorsson

Anders föddes år 1608 i Wällingstorp i Väse socken, Värmlands län. Han fader var Hallor .......... Namnet på hans moder är inte känt.

Han var kyrkvärd och bonde i Berg. Han var också frälserättare på Hammars säteri i Väse socken.

Anders gifte sig med Gunilla Bengtsdotter år 1630.

Anders Hallorsson är stamfar för släkten Bergius. Av sönerna blev Bengt kyrkoherde i Nyed och tog sig namnet Bergius, Anders rådman i Filipstad, Erik rådman i Karlstad och Lorens borgmästare i Eksjö. Sonen Bengts Herdaminne redovisas på hans hustru Gunillas personhistorik.

Han avled på gården Berg i Väse socken den 20 november 1689, 81 år gammal. Han begravdes den 8 december 1689.

I dödsboken i Väse socken år 1689 står följande skrivet: "8 December Begrofs salig Anders Hallorsson i Berg uti sin graf inner i körkan i Norra (gången?) bak efter korsgången, födder 1608 uti Wällingstorp af hederliga föräldrar, bleff efter en god up (-fostran ?) uptagen af förnämt folk ... ock tiänt för Rättare på Hammar i många år, mycket ährligen ock wederbörandom till nöja, kom i ectenskap 1630 med hustru Gunilla Bengtsdotter i Berg ... i sorgen, afflade många wacra barn som til heder och ähra äro upkommna, förde ett ährliget ... och christeligt ... blef siuk d. 5 octob. Begick Herrans Nattvard d. 10 Ditto och d. 20 affsomnade han, hans ålder 81 år."


Kommentar:

 • Gustaf Frödings anfäder fortsätter på sonen Bengts gren, markerad med grönt på hans hustrus personhistorik.
  Källor:
 • Bo Lindwalls uppställning över skalden Nils Ferlins anfäder.
 • Kenneth Mossbergs uppställning över "Glumserudsanor från Wäse socken i Värmland".
 • SvA 151:248, Skriftserien Svenska Antavlor utges av Sveriges Släktforskarförbund.
 • Marianne Frödings uppställning över Gustaf Frödings anfäder.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2020-09-04