Algut Jonsson

Algut var född omkring år 1540 i Röör i Väse socken, Värmlands län. Hans fader var Jon Persson. Namnet på hans moder är inte känt.

Han var bonde i Röör och var gift med Carin Jonsdotter.

Sonen Algot blev med tiden Kyrkoherde och Prost i Köping och tog sig namnet Algoti Vigelius Larurentius. Han avled den 30 november 1617 i Köping. Se Herdaminnet för sonen Algot på hustrun Carins personhistorik.

Det är inte känt när han avled.


Kommentar:

  • Enligt Bo Lindwall föddes han ca 1510.
    Källor:
  • Bo Lindwalls uppställning över skalden Nils Ferlins anfäder.
  • Kenneth Mossbergs uppställning över "Glumserudsanor från Wäse socken i Värmland".


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-08-30