Carin Jonsdotter

Carin föddes omkring år 1540 i Glumserud i Väse socken, Värmlands län. Hennes fader var Bonden Jon Larsson. Namnet på hennes moder är inte känt.

Hon var gift med Bonden Algut Jonsson och bodde i Röör i Väse socken.

Sonen Lars blev med tiden Kyrkoherde och Prost i Köping och tog sig namnet Algoti Vigelius Larurentius. Han avled den 30 november 1617 i Köping. Nedan följer Herdaminnet för sonen Lars.

Det är inte känt när Carin avled.


Barn:
 • Olof, * omkring år 1565, Väse.
 • Lars, * omkring 1560, Väse.

  Ur Strägnäs stifts Herdaminnen - Örebro pastorat.

  LAURENTIUS ALGOTI Vermelandus [1593]-1598

  "I Elgenstiernas redogörelse för ätten Ekenberg1, med vilket namn prästmannens son Petrus Laurentii Vigelius nobiliserades 23/11 1649, uppges herr Lars ha varit son till bonden Algot Jonsson i Rör i Väse socken i Värmland och dennes hustru Karin Jonsdotter. Enligt Ekström2 var herr Lars möjligen kaplan i Köping 1574-1576, innan han tillträdde kaplantjänsten i Örebro. Enligt Follén var han kaplan i Almby. Uppges som stadskaplan här ha underskrivit bekräftelsen av Uppsala mötes beslut 15933 och 1598 ha blivit hertig Karls hovkaplan1. Tillträdde troligen 1600 kyrkoherdetjänsten i Köping2. I så fall kan han ha varit den kaplan Lars, vars tjänare antecknats gästat Örebro slott tvenne gånger omkring 1/3 15984. Avled som kyrkoherde i Köping 16172. En son, Sven Vigelius, var 1626-1628 rektor vid Nyköpings skola."

  1Elgenstierna 2. 2Ekström 1:2 s. 194 ff. 3CF. 4NH 97:l.


  Källor:

 • Bo Lindwalls uppställning över skalden Nils Ferlins anfäder.
 • Kenneth Mossbergs uppställning över "Glumserudsanor från Wäse socken i Värmland".


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-01-24