Jon Larsson

Jon föddes omkring år 1515 i Glumserud i Väse socken, Värmlands län. Han föräldrar var bonden Lars Sonesson och hans hustru.

Han var bonde i Glumserud. Namnet på hans hustru är ej känt.

Hans vidare leverne är ej heller känt.


Källor:

  • Bo Lindwalls uppställning över skalden Nils Ferlins anfäder.
  • Kenneth Mossbergs uppställning över "Glumserudsanor från Wäse socken i Värmland".


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-10-25