Lars Sonesson

Lars föddes år 1490 i Glumserud i Väse socken, Värmlands län. Hans föräldrar bonden Sone Jonsson och hans hustru.

Lars var gift och levde som bonde i Glumserud i Väse socken, Värmlands län. Namnet på hans hustru är inte känt.

Sonen Lars tog sig namnet Laurenti Laurentius och var kyrkoherde i Nor. Hans Herdaminne finns på hustruns levnadshistorik.

Han avled i Glumserud år 1551, 61 år gammal.


Källor:

  • Bo Lindwalls uppställning över skalden Nils Ferlins anfäder.
  • Kenneth Mossbergs uppställning över "Glumserudsanor från Wäse socken i Värmland".


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-10-25