In English - På Engelska
Hindrik Larsson

Hindrik föddes den 16 augusti år 1735 på gården Bergstorp i Alsters socken, Värmlands län. Hans föräldrar var bonden Lars Jonsson och hans hustru Kerstin Jonsdotter.

I Husförhörslängden för åren 1748 - 1754 är det antecknat att Hindrik gått i skola i Karlstad.

År 1763, den 20 oktober, gifte han sig med pigan Britta Svensdotter från Sjöstad i samma socken. Efter äktenskapet flyttade han hem till Britta i Sjöstad.

År 1778 är det noterat att Hindrik var kyrkvärd. Han avled i Sjöstad, den 24 juni 1783, endast 49 år gammal. Begravningen skedde den 29 juni.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-11-20