In English - På Engelska
Anders Nilsson

Han föddes, den 20 oktober 1713, på gården Jordstorp i Bro socken, Värmlands län. Hans föräldrar var bonden Nils Andersson och hans hustru Annicka Carlsdotter.

Omkring år 1744 gifte han sig med Margareta Jeansdotter. Följande år, år 1745, bodde han och familjen på en av gårdarna i Stirserud i samma socken. Där bodde de till runt 1754, då de flyttade hem till hans fädernegård Jordstorp. Från år 1755 var han brukare av fäderngården Jordstorp tillsammans med brodern Nils.

I oktober månad 1781 blev han änkling då hustrun avled i rödsot. Bruket av gården hade då tagits över av sonen Jan och hans familj.

Anders bodde kvar i Jordstorp hos sonen Jan till sin död, den 19 juli 1793, 80 år gammal. Han avled "af ålder" och begravdes den 28 juli.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-12-14