In English - På Engelska
Nils Andersson

Han föddes omkring år 1688, troligen i Bro socken, Värmlands län.

Den 13 november 1712 gifte han sig i Bro kyrka med "Bondfrälsiga" Annicka Carlsdotter. Bägge bodde då på gården Ingrirud i Bro socken. I morgongåva gav han sin hustru "10 lod vitt silfver".

Följande år, 1713, hade de bosatt sig på gården Jordstorp i samma socken. I Jordstorp kom han att bo i hela sitt liv.

Omkring år 1755 blev han änkling då hustrun Annicka avled. Runt detta årtal togs också bruket av Jordstorp över av sönerna Anders och Nils med deras familjer.

Nils bodde kvar hos sonen Nils och hans familj till sin död omkring år 1768. Han torde då ha varit runt 80 år gammal. Exakt datum då han avled är ännu ej känt. I kyrkboken för Bro församling åren 1765 - 1768 är följande noterat om Nils, "utslagen utav mortal, Bräcklig".


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-12-14