In English - På Engelska
Anders Månsson Wall

Han föddes år 1638, troligen i Ånimskogs socken, Älvsborgs län.

Anders var riksdagsman och gästgivare på Ånskolunds Gästgiveri, även kallat "Lunden", i Ånimskogs socken. Han var även kyrkvärd i Ånimskogs kyrka.

Enligt uppgift var Anders gift 5 gånger. Den första hustru som namnet är känt på är Malin Eriksdotter. Om hon var hans första hustru är ännu inte känt. År 1688 avled Malin och Anders blev änkling. Vissa uppgifter gör gällande att hon avled 1690.

Två år senare, 1690, var han gift med Margareta Svensdotter Falk. Margareta avled år 1691 enligt inristningen på gravhällen i Ånimskogs kyrka, år 1692 enligt notering i domboken.

Anders nästa hustru hette Elin Andersdotter. Hennes namn är känt från inskriptionen på gravhällen i Ånimskogs kyrka. Det är inte känt vilket år hon avled.

Anders fjärde hustru, Karin Andersdotter, gifte han sig med efter år 1704. Hon var då änka efter förste länsman i Vedbo härad östra, Olof Bryngelsson Torpengren, som avled omkring år 1704. Karin var född 1655 och avled den 4 juli 1717 i Lunden.

Anders sista hustru, Hedvig Stiernborg, gifte han sig med den 2 februari 1718. I vigselboken i Ånimskogs socken är det skrivet "1. Den 2 februarii, effter 3:e föregåande lysningar som skedde uti Wänersborg, copulerades gästgifwaren wällförståndig Anders Wall med enkian ärebårne Hedvich Stiernberge". Med henne fick han flera barn. Det sista barnet skall han ha fått vid en ålder av 80 år. År 1729 är det noterat att han hade "fyra levande barn, små".

Totalt skall Anders ha fått 17 barn med sina fem hustrur.

Vid Sveriges Riksdags möte år 1723 var Anders uttagen som en av de 10 personerna som skulle representera Bondeståndet från Älvsborgs län. Anders, som representerade Tössbo härad, är noterad som "Wall, Anders Månsson, gästgivare, Lunden. (Ånimskog)", enligt Ludvig Mårtenssons "Förteckning över bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1710 - 1800". Detta var också den enda gången han var uttagen till detta uppdrag.

Något hände dock under mötet som gjorde att han var tvungen att återvända hem. Om detta finns en notering i Bondeståndets riksdagsprotokoll för åren 1720-1727 där följande är noterat:

"1723 d. 10 aug.
Kom Allmogen tillsammans, då Herredagzman från Dalsland och Elfsborgs lähn Anders Månsson Wall begiärte och erhölt lof at resa hem, giörandes han till sin fullmächtig Måns Erichsson ifrån Wedbo härad på Dahl. ...
" 1)

Anders var enligt uppgift en förmögen man och skänkte bl a predikstolen i Ånimskogs kyrka. På predikstolen finns en trätavla som berättar om Anders Walls liv. Den hittades på kyrkovinden 1929 vid en reparation av kyrkans interiör och uppsattes på sin nuvarande plats på Predikstolen. Tavlan har följande text:

Anders Wall som gifvit thenna Predikstol var giästgifvare på Lund var fem gånger gift hadde med alla sina Hustrur sjutton Barn var 82 år då han sista gången blev gift hade före sin död barnabarn i sista giftet var 102 år gammal när han avled år 1758.

Noteringen om att Anders avled år 1758
är fel, han avled år 1738.

[ Foto på Predikstolen ] [ Foto på Minnestavlan ]


I häftet om Ånimskogs kyrka finns också Anders Wall omnämd:

"Predikstolen är skänkt av kyrkovärden och gästgivaren på Lunds gästgivargård. Om hans märkliga familjehistoria förmäler en på predikstolstrappan placerad trätavla. Denna tavla finnes upptagen i en inventarieförteckning från år 1774. Predikstolsdonator Anders Wall ligger begraven framför altaret under en stor skulpterad skifferhäll, vars ornamentik är illa åtgången av de många som sökt tröst ur kalk och patén, burit sina döda eller vigts till ett kristligt äkta förbund framför den enkla altarrunden".

Om Anders liv och leverne som gästgivare finns också beskrivet i "Boken om Ånimskog", där ett av avsnitten handlar om Ånskolunds Gästgiveri. Gå direkt till anvittet om Anders Månsson Wall, klicka här.

Anders avled i sitt hem i Lunden, Ånimskogs socken, den 30 november 1738. Han ligger begravd under en gravhäll framför altaret i Ånimskogs kyrka. I graven ligger även hans tre första hustrur begravda.

Gravhällen i Ånimskogs kyrka.Barn med Margareta Svensdotter Falk:
 • -

  Barn med Elin Andersdotter:
 • -

  Barn med Karin Andersdotter:
 • -

  Barn med Hedvig Stiernborg:
 • Anders, * 4 oktober 1718, Lunden, Ånimskog.
 • Gabriel, * 6 november 1719, Lunden, Ånimskog.
 • Erik, * 19 maj 1726, Lunden, Ånimskog.


  Se också information om Anders Månsson Wall i Bengt Hemtuns bok om
  "Oxlandet" i avsnittet "Postbönder och skjutsrättare"
  Och informationen på denna webbsida.

  1) Information från C-G Magnusson.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2019-01-09