In English - På Engelska
Karin Nilsdotter

Troligen är detta Christopher Janssons moder.

Hon föddes år 1708 troligen på gården Uddersrud i Eds socken, Värmlands län. [Karta]  

Vem hon var gift med är ej känt, ej heller när giftermålet ägde rum.

År 1777 bodde hon hos sonen Christopher på en av gårdarna i Kållerud i Eds socken, Värmlands län. [Karta]   När sonen Christopher avled år 1780 övertogs gården av hennes sonson Anders Christophersson. Karin bodde alltjämt kvar på gården.

I Kållerud bodde hon troligen till sin död omkring år 1790.


Barn:
  • Christopher, * 1734, Ed.

    Om hon fött fler barn är ej känt.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2002-08-22