In English - På Engelska
Christopher Jansson

Han föddes år 1734. Det är inte känt vilket datum han föddes, ej heller var.

När han, den 23 oktober 1757, gifte sig med pigan Maria Olofsdotter från Malöga i Eds socken, Värmlands län, var han dräng på en av gårdarna i Kållerud i samma socken. Som morgongåvor gav han sin fru femton riksdaler i silver. Efter bröllopet flyttade Maria in till Christopher i Kållerud. [Karta]  

När husförhörslängderna i Eds socken startar år 1777 är han bonde på en av gårdarna i Kållerud i Eds socken, Värmlands län. På gården bodde då även änkan Karin Nilsdotter som troligen var Christophers mor.

Christopher avled tre år senare, den 6 augusti 1780, endast 46 år gammal. Han begravdes den 13 augusti. Dödorsaken var gulsot.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2002-08-22