In English - På Engelska
Fredrik Bengtsson

Exakt år och datum är inte känt för Fredriks födelse. Troligt är att han föddes på gården Folsbråten i Frykeruds socken, Värmlands län, i slutet av 1690-talet eller i början av 1700-talet. Hans föräldrar var bonden Bengt ..... och hans hustru vars namn ännu ej är känt.

När han den 13 oktober 1728 gifte sig med pigan Karin Pålsdotter, från gården Kvarntorp i samma socken, bodde Fredrik på en av gårdarna i Säldebråten. [Karta]   Vigseln skedde inte i kyrkan utan på Karins fädernegård Kvarntorp. [Karta]   Som morgongåvor gav han sin hustru ”30 lod silfver”. Efter vigseln flyttade de samman i Säldebråten hos Sergant Bengt Selgqvist.

Fredrik som enligt kyrkböckerna var soldat tjänstegjorde vid Närke-Värmlands Regemente.

År 1741 avled hans hustru och han blev änkling. Två år senare, år 1743, avled även Fredrik. Han borde då ha varit drygt 40 år gammal.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2002-08-22