Huldas första brev

Huldas första brev


Huldas första brev i original, sida 1 och sida 2.Stockholm 11/6 1891.

Min kära snälla Gosse!

Du undrar väl på mig som intet skrifver, men orsaken är den, att jag väntat brev från Pappa men förgäfves. Du kan ej tänka dig så ängslig jag är, kommer det intet brev till söndag så skrifver jag, om det intet vore så dyrt skulle jag telegrafera men det går minst på en Tia. Hur länge tror du att du kan få vara hos Farbror och Faster var så länge du kan få såvida du trifs ackta dig väl att du ej går och jör dig något illa, är det något du vill ha så skall jag skicka, hur gick det med dig och taflorna, men så sent du kom fram till Dannemora du kom vel riktigt och störde på qvällen så sent. Nu är allting sålt så när som skräddareborden och hyllfacket men hvad jag fått för det kan man knapt tala om Speglen 13 Gungstol 6 Soffan 5 och allt annat derefter ja vet du det är riktigt tråkigt att se fremmande människor bli egare till våra saker för sådant rampris, jag skall hälsa dig så mycket ifrån Anderssons jag var der ett ögonblick när jag jick från Sjukhuset med Hilda hon är nu mycket bättre i sina ögon. Jag gick till Sabbatsberg med henne der visa di mig till Prinsessans Sjukhus på Handtvärkargatan jag har gått dit med henne om dagarna mormor har varit hemma i natt hon hälsar dig Tant Hilda hälsar dig så mycke alla dina små systrar hälsar dig.

Har ni lika kallt i Dannemora som vi har här då behöfde du mer på dig min kära Gosse! Ackta dig väl, var snäll och lydig så Faster Farmor & Farbror ej tröttnar på dig hur är det med dina små kusiner, hälsa så mycket till Herr Seger & Ström

Hälsa så Hjärtligt till Farmor Faster och Farbror jag skall skrifva till dem så fort jag får bref från Pappa nu har jag intet någon hog

behöfver du Penningar om det fattas till hemresan så skall jag skicka men slarfva intet bort ett enda öre till något onyttigt. Skrif snart så jag får veta hur det är med dig mitt kära barn

Din Moder.

lägg dig vinning om att skrifva Väl och Stafva rätt.


Åter till Utvandraren.

Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2003-09-10