Huldas andra brev

Huldas andra brev


Huldas andra brev i original, sida 1 och sida 2.Min kära Hjalmar

Pappa är hemma! frisk och nöjd. Är det intet det bästa nyhet jag kan bringa dig mitt älskade barn. Reste hem på Thingvalla line. Långsam resa, 3 veckor på sjön. Vidare sedan mycket brottom. Vi skall nu flytta strax efter m.s. 2 rum & kök Bryggarg. 27. 2 tra upp hyra 300 Kronor. Du får vara qvar så länge du trifs och Våra kära Slägtingar det tillåter, men du är väl bra smutsig nu min lilla Gosse, om du behöfver något så skrif med det samma skall jag skicka. Dina Systrar är friska, och jag har intet känt mig så frisk som jag nu är på länge.

Hälsa Farmor Faster & Farbror så hjärtligt ifrån oss alla Pappa ha fult opp med arbete.

Stockholm 22/6 1891

Orsaken hvarför Pappa reste hem är den att han frucktade för våran resa emedan den lilla har varit så klen och efven jag.

Jag skall skrifva brev till Farbror så fort jag ....


Åter till Utvandraren.

Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2003-09-10