Huldas tredje brev

Huldas tredje brev


Huldas tredje brev i original, sida 1 och sida 2.


(utan datum):

Kära Hjalmar!

Du frågar mig hur länge du får vara, jag vet intet ricktigt hvad jag skall svara dig, jag är rädd du kanske bara är till besvär, om du kunde jöra någon nytta så kunde det var bra fråga emmelertid Farbror. Det är väl bra varmt för dig i di här tjocka kalsongerna du kunde järna gå utan, men det känner du bäst själf. Farbror skall ha rosetterna jag har intet fler, en krona ligger emellan behöver du mer får vi skicka, i morgon flyttar vi Adressen är Bryggargatan 27, 2 tr up.

Hur mår Farmor hälsa så hjärtligt Skriver till Farbror så fort vi kommer oss i ordning, mycket brått, vi mår bra alla. Din moder

Om du kunde få skrifva litet om dagarne, du skrifver så illa att jag ricktigt skäms


Åter till Utvandraren.

Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2003-09-10