Förteckning över släktgårdar

Jönköpings län


Förteckningen omfattar de släktgårdar där anfäder fötts, dött,
varit brukare eller bott en längre tid. Kartorna är
länkade till Eniro.


Brandstorp
Rödån Karta b1-06 b1-12 b1-13 e2-02 e2-03


Index över orter och socknar.


Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2010-09-02