Vår Släkthistoria - Nyheter 2014

In English - På Engelska

Nyheter 2014

[ Tidigare nyheter ] [ Innevarande års nyheter ]


2014-12-06 Håkan släkt
 • Uppdaterat Matts Wahlström.
 • Uppdaterat Hulda Westlund.

 • 2014-08-19 Håkan släkt
 • Uppdaterat Hugo Bergström.
 • Uppdaterat släktgården Mosserud i Nedre Ulleruds socken, Värmlands län.
 • Uppdaterat The Nelson Family History.

 • 2014-08-06 Guns släkt

  Håkan släkt
 • Uppdaterat Lars Jansson Ersfelt-Guttberg-Djupfelt.
 • Uppdaterat Soldater i släkten.
 • Uppdaterat Hugo Bergström.

 • 2014-06-17 Guns släkt

  Håkans släkt
 • Uppdaterat Maria Andersdotter.
 • Uppdaterat Brita Anderdahl.
 • Uppdaterat Märteberg - Ett sommarnöje på Norra Lagnö.


 • Åter till Vår Släkthistoria.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2014-12-06