Viola Lindqvist

Viola år 19??

Viola föddes den 28 oktober 1909 i Binninge i Edsbergs socken, Örebro län. Hennes föräldrar var ladugårdskarlen Gustaf Lindqvist och hans hustru Anna Emilia Karlsson. Hon döptes till Anna Viola.

Faderns yrke som ladugårdskarl innebar att familjen fick flytta ofta. Anställningarna varade i stort sett ett år på varje gård och påbörjades och avslutades runt oktober/november månad varje år.

Den 21 oktober 1910 lämnade familjen således Edsbergs socken och flyttade vidare till gården Ön nr 1 i Norrbyås socken, Örebro län. Där kom de att stanna i två år och utflyttade den 19 oktober 1912 till Tysslinge socken i Örebro län.

I Tysslinge socken bosatte familjen sig i Husartorpet nr 64 på herrgården Irvingsholms ägor. De bodde kvar till följande år då de, den 24 oktober 1913, flyttade vidare till Karlskoga.

De inflyttade senare från Karlskoga till gården Niklasdamm i Visnums socken, Värmlands län, den 6 november 1914.

Följande år, den 23 oktober 1915, flyttade de vidare till Väse socken, Värmlands län. I Väse flyttade de in till gården Välinge där fadern hade plats som Ladugårdskarl. Här insjuknade också hennes mor i lungsot. Hon avled senare, den 24 april 1916, på Sanatoriet i Arvika, Värmlands län, endast 26 år gammal.

Fadern blev då ensam med Viola 6 år gammal och hennes tre syskon, Bertil 5 år, Birger 3 år, och Bernt 15 månader. Viola fick då med all sannolikhet ta ett stort ansvar för sina småsyskon. De bodde kvar i Välinge tills faderns tjänst som ladugårdskarl tog slut senare samma år.

Den 16 november 1916 flyttade de till gården Ullfaxerud, eller Åsen som den också kallas, i Nedre Ulleruds socken, Värmlands län, där fadern fick ny tjänst som Ladugårdskarl.

Under tiden de bodde i Ullfaxerud så gifte hennes far om sig med änkan Elin Uhr, född Dahlbom. Giftermålet skedde i juni månad år 1917. Med sig hade Elin sina två barn från sitt första äktenskap, Annie, 10 år och Adolf, 7 år.

De bodde kvar i Ullfaxerud till slutet av följande år, den 25 december 1918, då de alla flyttade ut från Nedre Ullerud till Segerstads socken, Värmlands län.


Förstora bilden
Birger, Gustaf, Berth, Elin, Adolf, Annie, Bertil och Viola.

Foto troligen taget på sommaren 1917,
kanske i samband med faderns andra giftermål.
Klicka på bilden för att göra den större.


Familjen inflyttade den 25 december 1918 till gården Hanvik i Segerstads socken, där fick fadern plats som Ladugårdskarl. I Hanvik stannade de ett år och flyttade sedan vidare till Visnums socken, Värmlands län, den 18 november 1919.

I Visnums socken fick hennes far tjänst på gården Krontorp. Familjen bestod då hennes far Gustav och hans hustru Elin och hennes sju syskon. I Krontorp stannade familjen till följande år och flyttade därefter vidare den 11 november 1920.

Nu tog ett nytt kapitel vid för familjen. När de i november månad 1920 flyttade in till Varnums socken, Värmlands län, så var det inte till en gård där hennes far blev jordbruksarbetare utan de inflyttade till torpet Björklund under godset Posseberg. Fadern står här noterad som torpare. Alla barnen flyttade med, så i den lilla torpstugan bodde två vuxna och åtta barn. Det måste ha varit mycket trångt. Dock verkade torparlivet inte vara något för hennes far för redan följande år, den 23 november 1921, så lämnade familjen torpet och flyttade vidare.

Flyttlasset gick till gården Ugglebol i Ölme socken, Värmlands län. Där inflyttade de den 23 november 1921. Hennes far är åter noterad som jordbruksarbetare. Här stannade familjen till följande år. Den 2 november 1922 var det åter dags för flytt.

Denna gång en lite längre flytt. Den 2 november 1922 flyttade familjen in på gården Kilsby i Visnum-Kils socken. Värmlands län. Här kom man att stanna i ett och ett halvt år. Hennes far är noterad som ladugårdskarl. Mitt i sommaren 1924, den 25 juli gick flyttlasset vidare till Karlskoga.

Samma år, 1924, hade Viola lämnat familjen för att arbeta som piga på gården Åserud i samma socken. När fadern och hans familj flyttade vidare till Karlskoga så flyttade även Viola dit senare samma år. Hon utflyttade till Karlskoga 21 november 1924 och flyttade in till sin familj på gården Östra Berg i Karlskoga socken, Örebro län, där hennes far arbetade som ladugårdskarl.

När hennes far med familj flyttade vidare i oktober 1925 blev Viola kvar på gården Östra Berg i Karlskoga socken. Hon är noterad som "f.d. tjänarinna".

Under denna period skall det ha hänt något som säkert påverkade Violas liv. Hon blev anklagad för att ha stulit en ring och fick som straff vistas någonstans i Skåne.

I slutet av 1928 vistades Viola i Skåne. Där träffade och umgicks hon med Helmer Frick. Helmer var född den 8 mars 1912 i Södra Rörum, Malmöhus län. När hon ensam återvände från Skåne i början av 1929 var hon gravid med Helmers barn.

Via Karlskoga flyttade hon den 11 mars 1929 hem till sin far och styvmoder på gården Persbol i Visnums socken, Värmlands län. Dit hade fadern med familj flyttat tre år tidigare.

Hon bodde sedan hos sin far och styvmor i Persbol tills hon samma år, den 6 april 1929, gifte sig i Björneborg med smeden Karl Hassel från brukshuset "Klostret" i Björneborg i Visnums socken, Värmlands län.

Som nygifta bodde de i ett rött brukshus som gick under namnet "Stockholm".

När hon senare samma år födde sitt första barn, dottern Astrid, noterades aldrig rätt fader i kyrkböckerna utan hennes make Karl tog på sig faderskapet och noterades följaktligen som fader. Dock har det sedan dess varit allmänt känt inom familjen att det var Helmer Frick som var far till dottern Astrid.

Senare, inget datum finns noterat i kyrkböckerna, flyttade de till en av brukslängorna (Gamla Bruksgatan 2) som är beläget intill Degerforsvägen.

Under de kommande åren födde Viola ytterligare sju barn. Enligt noteringarna i kyrkböckerna, så var Karl Hassel far till alla dessa barn.

Under 2019 har historien dock kommit att skrivas om något, då vi via DNA-tester har insett att Karl Hassel inte alls var far till alla sju barn.

DNA-testerna har visat att sonen Axel är Viola och Karls gemensamma barn. De övriga barnen, förutom Alvar som vi inte har DNA-test efter, har alla olika fäder.

Förstora bilden
Huset Logetorp
Klicka på bilden för att göra den större.


1941 byggde de sig ett eget hus på Logetorps ägor i södra delen av Björneborg. Fastigheten fick beteckningen Skogen 1:172 och postadressen dit var Box 702.

År 1962 flyttade även Violas far, Gustaf Lindqvist, in till dem i Logetorp. Han bodde där till sin död år 1966.

Viola bodde i Logetorp till sin död den 23 juni 1981, 72 år gammal. Hon begravdes på kyrkogården i Björneborg den 16 juli 1981.

GravstenenBjörneborgs kyrkogård.Barn med Helmer Frick:
 • Astrid, * 12 augusti 1929, Björneborg.

  Barn med Karl Hassel:
 • Axel, * 16 september 1931, Björneborg.

  Barn med X: 1)
 • Aste Karl, * 17 april 1934, Björneborg.

  Barn med Y: 2)
 • Alf, * 6 juni 1942, Björneborg. 3)
 • Aino, * 6 juni 1942, Björneborg. 3)

  Barn med Otto Herbert Folke Ingman: 4)
 • Ann, 13 december 1944, Björneborg.

  Barn med Z: 5)
 • Agne, 9 mars 1948, Björneborg.

  Barn med ?: 6)
 • Alvar, 22 april 1952, Björneborg.

  1) DNA-tester på FTDNA visar att Karl Hassel inte är Astes biologiska far. Testerna har ännu inte givit någon lösning på vems det var.
  2) DNA-tester på FTDNA visar att Karl Hassel inte är deras biologiska far. Testerna har ännu inte givit någon lösning på vems det var.
  3) Tvillingar
  4) DNA-tester på FTDNA visar att Karl Hassel inte är Anns biologiska far. Med DNA-resultatet och lite efterforskningar, så har vi hittat en halvsysterdotter till Ann, och även några mer avlägsna släktingar på hennes tidigare okända fars sida. Vi kan därmed dra slutsatsen att Anns biologiska far var Otto Herbert Folke Ingman, fiskhandlare från Säffle. Han var född den 6 mars 1903 i Säffle. Han var gift och bosatt i Säffle samt i Gävle. Han avled i Gävle den 24 maj 1992.
  5) DNA-tester på FTDNA visar att Karl Hassel inte är Agnes biologiska far. Testerna har ännu inte givit någon lösning på vems det var.
  6) Inga DNA-tester har gjorts på Alvars barn, så vi vet inte om Karl Hassel var far till Alvar eller inte. Men utifrån hur det ser ut för övriga barn, så är det högst osäkert att så var fallet.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2020-05-27