In English - På Engelska
Carl Larsson Hassel

Carl föddes den 22 juni 1845 i en backstuga på Hasselmarkens ägor i Visnums-Kils socken, Värmlands län. Hans föräldrar var backstugesittare Lars Andersson och hans hustru Cajsa Persdotter.

Familjen var fattig och de levde under denna tid bl a av "fattigmedel". Från år 1846 är det noterat i kyrkböckerna att "fattigmedel" delats ut till barnen. Detta skedde i ca 10 år framöver. När hans far avled 1852 fick familjen ännu svårare att klara sig och från år 1856 noteras familjen såsom "fattighjon". Familjen bestod då av hans mor och hans fyra syskon.

Carl bodde kvar hos modern till år 1861, då han som sextonåring flyttade till en av gårdarna i Åserud i samma socken, där han fick plats som dräng hos bonden Niklas Svensson. Där stannade han till följande år, 1862, då han fick plats som dräng hos änkan Anna Maria Olsdotter på en av gårdarna i byn Hasselmarken, samma socken. Hos henne stannade han i två år.

År 1864 fick han plats som dräng hos torparen Carl Carlsson på Medskogen Nilstorp i samma socken. Följande år flyttade han åter till Åserud för att arbeta som dräng åt Olof Petersson och två år senare, år 1867, fick han åter tjänst som dräng hos torparen Carl Carlsson, som då bodde på ett torp på Åseruds ägor. Denna gång stannade han hos Carl Carlsson i två år, till år 1869, då han fick tjänst som dräng hos Anders Eliasson på Hasselmarken.

Följande år, år 1870, fick han plats som dräng hos brukaren och kyrkvärden Johannes Olsson på gården Jernstad också den i Visnums-Kils socken. Där stannade han till år 1872.

Den 8 september 1872 lystes det till äktenskap med pigan Anna Stina Andersdotter från gården Nynäs i samma socken. Anna Stina var född den 13 augusti 1842 i Södra Råda socken, Skaraborgs län. Vigseln skedde den 27 oktober, i Klockaregården i Visnum-Kils socken, av J Fröding. Brudens fader, torparen Anders Andersson från S:a Backa i Södra Råda socken var personligen närvarande enligt notering i kyrkboken I och med sitt äktenskap flyttade de samman på gården Räntan i samma socken. Carl titulerades då "Arbetskarl" och hette ännu Carl Larsson.

Följande år, 1873, flyttade familjen till samhället Björneborg i gransocknen Visnum. Där fick Carl tjänst på bruket som hyttarbetare och familjen var då bosatta i Klostret i Björneborg.

Från år 1881 hade han lagt till namnet Hassel och noterades i kyrkböckerna som "Hyttarbetaren Carl Larsson Hassel". (Se även 1890 års folkräkning).

Den 8 september 1901 avled hans hustru Anna Stina, 59 år gammal. Enligt noteringen i kyrkboken så avled hon när var på väg in till sjukstugan Kristenhamn. Orsaken var troligen inre blödningar efter ett fall vilket var ett utlåtande av bruksläkaren i Björneborg. Tillsammans med henne hade han då fått sex barn, varav fyra levde. Tre söner bodde ännu hemma men sonen Carl Wilhelm hade i aug 1899 emigrerat till Norra Amerika. Hon begravdes den 15 september.

Följande år, den 16 juni 1902, flyttade Sofia Johansson in från Karlskoga till familjen för att tjäna som piga. Hon var då redan havande med deras första gemensamma barn. Drygt två månader senare, den 23 augusti 1902, gifte sig Carl med Sofia och hon blev hans andra hustru. Carl och Sofia gifte sig i Visnum. Carl var vid denna tid 57 år gammal och hans nyblivna hustru 29 år.

I familjen fanns vid denna tid tre hemmavarande barn från Carls första äktenskap, sönerna Anders Peter, Karl Henning och Axel Leonard. Tillsammans med sin andra hustru Sofia fick Carl ytterligare två söner, Karl Johan 1902 och Gustaf Adolf 1908.

Fotot troligen taget i samband med att han tilldelades
Patriotiska Sällskapets medalj i silver år 1918.

Carl och sonen Karl. Ca 1904.
Fotot är gjort som ett brevkort.
Klicka på bilden för att förstora!

Sofia, Carl och sonen Karl. Ca 1906.
Klicka på bilden för att förstora!

År 1912 hade alla barnen från hans första äktenskap flyttat hemifrån. År 1905 flyttade sonen Anders Peter till Norra Amerika, 1907 flyttade sonen Karl Henning till Sura socken i Västmanland och 1912 flyttade slutligen sonen Axel Leonard till Karlskoga.

1918 är det noterat i församlingsboken att han detta år, tillsammans med flera andra vid bruket, tilldelats Patriotiska Sällskapets medalj i silver. Han var då 73 år gammal.

Carl bodde kvar i "Klostret" i resten av sin levnad. Han avled av hjärnblödning i Björneborg, Visnums socken, den 11 juni 1929, i en ålder av 84 år. Han begravdes den 16 juni 1929 på kyrkogården vid Visnums kyrka.

Gravstenen vid Visnums kyrka.Barn med Anna Stina Andersdotter:
 • Carl Edvard, * 28 augusti 1873, Visnums-Kil, † 22 november 1875, Björneborg.
 • Carl Wilhelm, * 28 mars 1876, Björneborg. 1)
 • Anders Peter, * 16 oktober 1878, Björneborg. 2)
 • Carl Henning, * 5 mars 1882, Björneborg. 3)
 • Anna Mathilda, * 17 februari 1885, Björneborg, † 9 mars 1890, Björneborg.
 • Axel Leonard, * 19 december 1888, Björneborg. 4)

  1) Utvandrade till Amerika 8 augusti 1899.
  2) Utvandrade till Amerika 5 augusti 1905.
  3) Utflyttade till Sura i Västmanland 3 juli 1907.
  4) Utflyttade till Karlskoga 12 december 1912.


  Om bröderna Carl Wilhelms och Anders Peters utvandring.

  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2014-10-08