Karl Hassel

Karl föddes den 28 december 1902 i Björneborg i Visnums socken, Värmlands län. Hans föräldrar var hyttarbetaren Carl Larsson Hassel och hans hustru Sofia Johansson. Han döptes till Karl Johan.

Ca 1904.
Carl och pappa Karl.
Klicka för att förstora!

Vid tiden för Karls födelse bodde familjen i fastigheten "Klostret" i Björneborg.

Karl fick med tiden anställning som smed och senare som järnverksarbetare vid järnverket i Björneborg.

År 1919 noterades det i församlingsboken att han ertappats för dömts för fruktstöld.

1922 gjorde han värnplikten enligt anteckning i församlingsboken som 115 40/1922.

Karl bodde hemma hos föräldrarna i bruksbostaden "Klostret" till han gifte sig den 6 april 1929 med Viola Lindqvist från gården Persbol i samma socken. Lysningarna hade skett den 17, 24 och 31 mars. Vittnen vid bröllopet var hans mor, Sofia Hassel och hans bror Gustaf Adolf.

Som nygifta flyttade de till ett rött brukshus som gick under namnet "Stockholm". Därefter, inget datum finns noterat i kyrkböckerna, flyttade de till en av brukslängorna (G. Bruksgatan 2) som är beläget intill Degerforsvägen.


Förstora bilden
Huset i Logetorp
Klicka på bilden för att göra den större.


1941 byggde de sig ett eget hus på Logetorps ägor i södra delen av Björneborg. Fastigheten fick beteckningen Skogen 1:172 och postadressen dit var Box 702.

År 1962 flyttade även Violas far, Gustaf Lindqvist, in till dem i Logetorp. Han bodde där till sin död år 1966.

I juni månad år 1981 avled hans hustru och han blev änkling.
Karl bodde kvar i huset så länge han kunde. Den 24 juli 1981 flyttade han in till ett äldreboende i södra Visnum, "Svedjegården" i Nybble. Huset i Logetorp såldes senare samma år, den 3 december 1981.

På "Svedjegården" bodde han till sin död den 9 oktober 1984, 81 år gammal. Han begravdes på Björneborgs kyrkogård den 1 december 1984.

GravstenenBjörneborgs kyrkogård.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2017-06-06