Sofia Johansson

Sofia föddes den 15 maj 1873 på Högbergs ägor i Karlskoga socken, Örebro län. Hon var dotter till mamsellen och fattighjonet Johanna Andersdotter, fadern är inte angiven utan Sofia är noterad som "oäkta" i kyrkböckerna. Hon döptes till Sofia Wilhelmina.

Sofia bodde hos sin moder på gården Högbergs ägor fram till år 1890, då hon som sjuttonåring fick tjänst som piga hos Bergsmannen Gustaf Josefsson på gården Skogkärr i samma socken.

De följande åren hade hon tjänst som piga på en rad gårdar i Karlskoga socken; 1891- 1892 på gården Storängstorp, 1892-1893 på gården Bohult och 1893-1894 åter på gården Skogkärr.

År 1894 flyttade hon vidare till Bjurtjärns socken, Värmlands län. I Bjurtjärns socken tjänade hon som piga på flera gårdar, bl a Stensviken och Rådetorp. År 1898 flyttade hon hem till Karlskoga socken igen.

Hennes tid i Karlskoga socken mellan åren 1898 - 1902 är inte känd.

Den 16 juni 1902 flyttade hon in till Björneborg i Visnums socken. Troligt är att hon flyttade in hos sin blivande make direkt, dvs till fatigheten "Klostret" i Björneborg.

Den 23 augusti 1902 gifte hon sig med den 28 år äldre hyttarbetaren Carl Larsson Hassel från Björneborg, Visnums socken, Värmlands län.

Sofia, Carl och sonen Karl.
Klicka på bilden för att förstora!

Fotot troligen taget i samband med att hennes make Carl tilldelades
Patriotiska Sällskapets medalj i silver år 1918.

Den 11 juni 1929 blev hon änka då maken Carl avled.

Hon bodde kvar i fastigheten "Klostret" i Björneborg, Visnums socken, till sin död den 15 maj 1957. Hon begravdes den 25 maj 1957 på kyrkogården vid Björneborgs kyrka.

GravstenenBjörneborgs kyrkogård.


Barn:

  • Karl Johan, * 28 december 1902, Björneborg.
  • Gustaf Adolf, * 23 juni 1908, Björneborg.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2011-01-08