Anna Emilia Karlsson

Anna Emilia föddes den 14 augusti 1889 på Skeppsta ägor i Hackvads socken, Örebro län. Hennes moder var Inhysehjonet Anna Lotta Olsdotter, namnet på hennes fader är inte känt. I kyrkböckerna är hon noterad som "oäkta".

Hon växte upp med sin moder som bodde som inhyseshjon på Skeppsta ägor fram till efter år 1895.

År 1907 bodde hon på fattighuset i Hackvads socken, Örebro län. Den 27 november detta år, 1907, flyttade hon från Hackvads socken till Kvistbro socken, Örebro län.

När hon den 24 oktober 1909 gifte sig i Kvistbro kyrka med arbetaren Gustav Lindkvist från Binninge i Edsbergs socken, Örebro län, bodde hon på gården Västanbytorp i Kvistbro socken. Där hade hon plats som "tjänarinna". De vigdes av vice pastor Ragnar Hagström.

Efter bröllopet flyttade hon till sin make i Edsbergs socken, Örebro län, och där föddes också deras första barn, Viola, den 28 oktober 1909, d.v.s. 4 dagar efter bröllopet. I kyrkböckerna står Anna som utflyttad från Kvistbro socken först den 30 december 1909.

Den 21 oktober 1910 lämnade de Edsbergs socken och flyttade vidare till Ön nr 1 i Norrbyås socken, Örebro län. Där kom de att stanna i två år, och utflyttade den 19 oktober 1912 till Tysslinge socken i Örebro län.

I Tysslinge socken bosatte familjen sig i Husartorpet nr 64 på herrgården Irvingsholms ägor. Där bodde de till följande år, då de den 24 oktober 1913 flyttade vidare till Karlskoga.

De inflyttade från Karlskoga till gården Niklasdamm i Visnums socken, Värmlands län, den 6 november 1914. Här föddes deras fjärde barn Bernt Leonard, den 4 januari 1915. Följande år flyttade de vidare till Väse socken, Värmlands län, den 23 oktober 1915.

I Väse socken flyttade de in till gården Välinge där maken hade plats som Ladugårdskarl.

Här insjuknade också Anna Emilia i lungsot. Hon skickades till Sanatoriet i Arvika, Värmlands län, där hon avled den 24 april 1916, endast 26 år gammal.

Enligt kyrkböckerna i Väse begravdes hon den 3 maj 1916. Var hon begravdes är inte noterat. Enligt uppgift så är hon inte begravd vid Väse kyrka.


Barn:
  • Anna Viola, * 28 oktober 1909, Edsberg.
  • Gustaf Bertil, * 15 juli 1911, Norrbyås.
  • Konrad Birger, * 3 januari 1913, Tysslinge.
  • Bernt Leonard, * 4 januari 1915, Varnum.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-10-17